Välsviken får ytterligare anslutningsväg!

För att avlasta cirkulationsplatsen vid Välsviken bygger Karlstad Kommun en ny anslutningsväg till handelsområdet från Välsviksleden. Vägen kommer komma in mellan ÖoB och Stadium Outlet.

Förarbetet med att ta ner skog för att kunna anlägga vägen påbörjades i februari. Under mars påbörjas bygget och förhoppningen är vägen klar till sommaren.

Läs mer på Karlstad Kommuns hemsida, klicka här !